Täida vajalikud väljad!

Ootame alati huvitavaid ja väljakutsuvaid projekte. Alusta lihtsa kirjaga!

Om oss

OM OSS

Huvudverksamheten av PVC Hallid  utgörs av tillverkning, försäljning och montering av PVC-hallar.

Vårt produkturval inkluderar PVC-klädda hallar med bredd från 10m upp till 65 meter. Längden på hallar som vi har projekterat är upp till 100 meter. Varje PVC-klädd hall projekteras med hänsyn till snö- och vindlaster i det område där hallen ska uppföras. Vind- och snölast beräknas enligt EC3-parametrar: snölast 1.8 kN/m2, vindlast 32m/s, säkerhetsfaktor 1,5.

Den PVC-beläggning som vi använder för våra hallar är brand- och väderbeständig. Den är även fullständigt UV-beständig och motståndskraftig mot mögel och röta.

Stålkonstruktionen är varmförzinkad och tillverkad i enlighet med standarder ISO 1090-2 och EN ISO 3834-3, vid behov även lackerad.

PVC-hallar som vi tillverkar och projekterar är lämpliga att användas som:

 • Lagerhallar
 • Produktionshallar
 • Idrottshallar
 • Hamnlokaler
 • Flygplatshangarer
 • Lokaler för skogs- och träindustrin

HUR SER BESTÄLLNINGSPROCESSEN UT?

 1. Vi upprättar en offert med utgångspunkt i informationen i Din förfrågan.
 2. Om Du godkänner det preliminära prisförslaget kommer vi att precisera närmare detaljer, antalet portar, kulören av PVC-beklädnaden, placeringen av ventilationsöppningar osv.
 3. På basis av detta lämnar vi den slutgiltiga offerten; om Du godkänner den så ingår vi ett avtal om tillverkning och montering med Dig och sänder Dig en faktura på 50% förskott.
 4. När förskottsbetalningen är mottagen och avtalet undertecknat inleder vi tillverkningen.
 5. Före montering kontaktar vi Dig för att komma överens om en lämplig tidpunkt då monteringsarbetena ska påbörjas.
 6. Stålkonstruktionen och PVC-beklädnaden monteras.